Почитувани,
Во моментов од страна на надлежните институции се разгледуваат поднесените приговори.
Доколку приговорот кој го поднел граѓанинот е прифатен листата ќе биде ажурирана, и соодветно овие граѓани ќе може да се пронајдат на листата на корисници на финансиска поддршка.
Разгледувањето на приговорите се уште трае, а владините служби работат со максимална посветеност овој процес да заврши во најкраток можен рок.

ЧЕТВРТ ПАКЕТ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КОВИД-19!


Заедно за македонската економија - Поддршка за граѓаните, поддршка за македонските производители и вршители на услуги


Финансиска поддршка на граѓани со низок доход, корисници на пензија, корисници на право на социјална сигурност на стари лица, млади лица на возраст од 16 до 29 години, самохран родител, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници


Внесете го вашиот ЕМБГ за да извршите проверка