Комерцијлани банки - членки на Македонска банкарска асоцијација


1. КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ

2. СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

3. НЛБ БАНКА АД СКОПЈE

4. ХАЛК БАНКА АД СКОПЈЕ

5. ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

6. ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ

7. ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ

8. УНИВЕРЗАЛНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА АД СКОПЈЕ

9. СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА

10. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ

11. ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

12. СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ